Ekumenisk bibelhelg


Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Lokal: Betel

Vi är otroligt glada över att hälsa Hans Jansson, Huskvarna välkommen till oss på årets Ekumeniska Bibelhelg!

Lördag 4/3 kl 17 Seminarie
Lördag 4/3 kl 19 Kvällsmöte
Servering mellan mötena.
Söndag 5/3 kl 11 Gudstjänst
”Att göra det bästa med resten av ditt liv”

Hans Jansson har under många år stått i olika typer av församlingstjänst. Under åren 2004–2019 var han föreståndare i Kungsportskyrkan, Huskvarna. Åren 2019–2022 har Hans haft en deltidstjänst som pastor i Kungsportskyrkan, parallellt med det har han fungerat som resande förkunnare, författare och mentor. Men sedan sommaren 2022, då hans församlingstjänst helt avslutades, fokuserar Hans nu helt på detta, med fortsatt utgångspunkt från församlingen.
Hans senaste bok: Det finns en väg kom ut i November 2022.

Alla är välkomna på alla samlingar hela helgen.

Kristdala Samarbetskyrka | Betelkyrkan