Julfest


Evenemangsdetaljer

  • Datum:
  • Lokal: Betel

Gemenskap gröt och skinksmörgås
andakt

Anmälan till Ulla Blixt senast 11/12 mobil 0703837578