VÅR TRO

Vi tror enligt Johannes evangelium 14:6 att:

  • Jesus är enda vägen till Gud
  • Jesus är sanningen för alla
  • Jesus är livet som vi saknar

Vår utgångspunkt är att du också kan hitta en mening med ditt liv i gemenskapen med Jesus Kristus. Vi vill finnas här för dig, och tror också att du har mycket att tillföra vår gemenskap.

Grundpelarna som församlingen står på är hämtade från Apostlagärningarna 2:42

  • Bön
  • Nattvarden
  • Bibeln som Guds Ord
  • Församlingsgemenskapen