Historik

Församlingen startades i Kristdala under 1930-talet och anslöt sig till Helgelseförbundet.

Under 1920- och 30-talet var det många människor som väcktes över: om man trodde på Gud och vilken betydelse det skulle ha för hur man levde. Resande predikanter från Helgelseförbundet och Svenska Alliansmissionen fick vara hjälpresurser och det bildades först en bönering på cirka tjugo personer i hemmen i Kristdala.

En konferens hölls 1934 i Malghult, som ligger i utkanten av Kristdala. Efter att den andra konferensen hållits samlades den 16 juni 1935, sjutton personer i övre salen hos Albin Svensson, Malghult, för att bilda en församling enligt Bibelns Nya Testamentes riktlinjer, med endast troende och vuxendöpta medlemmar.

Man antog som församling namnet Betel, och valde att ansluta församlingen till missionssällskapet Helgelseförbundet som är det nuvarande Evangeliska Frikyrkan.