VÅR HISTORIA

Under 1920- och 30-talet drog en väckelseperiod fram över vår bygd. Resande predikanter från Helgelseförbundet och Svenska Alliansmissionen fick vara till stor välsignelse och det bildades först en bönering på cirka tjugo personer som flyttade runt i hemmen i Kristdala.

En konferens hölls 1934 i Malghult, strax utanför Kristdala [se bild ovan]. Följande år hölls en andra konferens. Människor kom till tro, blev frälsta och lät sig döpas. Som ett resultat av detta samlades den 16 juni 1935, sjutton personer i övre salen hos Albin Svensson i Malghult, för att bilda en församling enligt Nya Testamentes riktlinjer.

Man antog som församling namnet Betel, och valde att ansluta församlingen till missionssällskapet det som då hette Helgelseförbundet som idag är en del av Evangeliska Frikyrkan.