KONTAKT

Föreståndare och pastorer

Johan Lekardal
johanlekardal@betelkristdala.se
079-357 49 40

Caroline Lekardal
carolinelekardal@betelkristdala.se

Ordförande

Conny Wirsén
ordforande@betelkristdala.se
070-647 02 07

Kassör

Roland Blixt
070-344 35 86

Bilskjuts

Eino Blixt
073-966 46 09

Betel Omsorg

Silva Wirsén
omsorg@betelkristdala.se
070-551 02 07